กระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังตั้งหน่วยเฉพาะกิจสังกัดกองทัพเรือขึ้นสอบสวนรายงานแจ้งเหตุเห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้หรือยูเอฟโอ (UFO)

โฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงว่า กระทรวงตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปรากฏการณ์ทางอากาศไม่ทราบประเภทหรือยูเอพี (UAP) ด้วยหวังว่าจะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องลักษณะและที่มาของยูเอพี ภารกิจของคณะทำงานคือตรวจหา วิเคราะห์ และจัดทำบัญชียูเอพี ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงถือว่า เหตุอากาศยานล่วงล้ำพื้นที่ฝึกหรือน่านฟ้าที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องร้ายแรง จึงได้ตรวจสอบทุกการล่วงล้ำที่ผู้พบเห็นไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไร เอเอฟพีเสริมว่า รัฐบาลสหรัฐกำลังวลเป็นพิเศษเรื่องศักยภาพการสอดแนมของจีนที่ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และวิธีทางอากาศอื่น ๆ

คณะกรรมการข่าวกรองในวุฒิสภาสหรัฐเผยเมื่อเดือนมิถุนายนว่า ต้องการกำกับดูแลโครงการยูเอฟโอของกระทรวงกลาโหม เป็นการยืนยันสิ่งที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยในปี 2560 ว่า กระทรวงมีกลุ่มทำงานอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องนี้อยู่ กระทรวงกลาโหมยอมรับในเดือนธันวาคมปีนั้นว่า ให้ทุนสนับสนุนโครงการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสอบสวนการเห็นยูเอฟโอจริง แต่ได้ยุติไปตั้งแต่ปี 2555 แล้ว